Các tài liệu tham khảo cho chuyên viên và giáo viên hướng nghiệp

Các tài liệu của ILO

Tổ chức Lao Động Quốc tế cho phép Hướng nghiệp Hồn Việt quyền cung cấp miễn phí bản mềm những tài liệu Tiếng Việt thuộc Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) sau đây:
1. Chương trình Hướng Nghiệp – Hướng Dẫn Thực Hiện Tập Huấn Giáo Viên và Sách Bài Tập Hướng Nghiệp
2. Sổ Tay Nghề Nghiệp Tra Cứu Nhanh
3. Từ Điển Nghề

Với tinh thần tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, nếu bạn có nhu cầu in các tài liệu này, vui lòng liên hệ với Bộ phận xuất bản của ILO (Quyền và Cấp phép), Tổ chức Lao động quốc tế, CH-1211 Geneva 22, Thụy Sĩ, hoặc qua email: rights@ilo.org.

Sách tra cứu nghề nghiệp

Sách hướng dẫn thực hiện tập huấn giáo viên

Sách bài tập hướng nghiệp

Tài liệu hướng nghiệp của VVOB